Calandbrug

grijsestreep_920_5

De Calandbrug bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) is een stalen hefbrug uit 1969 die in 2020 aan het einde van haar technische levensduur is. Samen met het groeiende treinverkeer over de Betuweroute, het scheepvaartverkeer naar de Brittanniëhaven en wegverkeer betekent dit dat er een structurele oplossing moet komen. Daarom wordt gezocht naar een oplossing die zowel de levensduur als het capaciteitsprobleem aan kan pakken.

 

Project Calandbrug

De aanpak van de Calandbrug is een rijksproject op initiatief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt onder de projectnaam ‘Project Calandbrug’ de besluitvorming voor om de levensduur en het capaciteitsprobleem aan te pakken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ProRail, Keyrail, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Na een zorgvuldige beoordeling heeft de staatssecretaris in februari 2015 het Theemswegtracé aangewezen als voorkeursoplossing. Deze oplossing past het best bij de doelstellingen om de levensduur van de brug te verlengen en het capaciteitsknelpunt op te lossen. Havenbedrijf Rotterdam heeft als mede-initiatiefnemer de coördinatie overgenomen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Onderhoud

Totdat er een keuze voor een permanente oplossing is gemaakt, worden aan de Calandbrug met grote regelmaat onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo blijft de brug in goede conditie en optimaal beschikbaar voor het trein-, water- en wegverkeer.